ثبت‌نام کاروان اربعین حسینی

حضرت قاسم‌بن‌الحسن (ع)

ویژه دانــش آمــوزان متوســـطه اول ســاکــن مناطـــق 1 و 3 ( متولدین سال 86 الی 89)
زمان : 16 الـی 26 شهریـور | کربـلا / نجـف / کاظمین / سامرا | مـسیر پیاده روی (مشایه)
هزینه : 2 میلیون و 800 هزار تومان | کسب اطلاعات بیش‌تر : 09198134037 ( رامندی)
ظرفیت محدود | ویژه پسران