صف‌ها

با توجه به این که موسسه فرهنگی برهان اصالت تربیتی خود را به مسجد می‌دهد، تمامی اتفاقات تربیتی، فرهنگی، اردویی و اجرایی در مسجد و پایگاه اتفاق می افتد و به مجموعه مساجد و پایگاه های در ارتباط با موسسه صف گفته می‌شود.

 • مسجد اراج | مسجد ولیعصر(عج)

  اراج

  محله اراج | مسجد ولیعصر(عج)

  موقعیت مکانی این صف در مسجد ولیعصر محله اراج قرار دارد. فعالیت این صف از سال ۱۳۹۶ آغاز شده است.جلسات فعال این صف انصار ۱، حکمت، انصار ۵ و فتح ۲ می‌باشد.

 • محله دیباجی | مسجد مهدیه

  مهدیه

  محله دیباجی | مسجد مهدیه

  موقعیت مکانی این صف در مسجد جامع مهدیه محله دیباجی قرار دارد. فعالیت این صف از سال ۱۳۹۶ آغاز شده است. جلسات فعال این صف صادقین، فتح ۱، مهدیاران و فتح ۳ می‌باشد.

 • محله کاشانک | مسجد والفجر

  کاشانک

  محله کاشانک | مسجد والفجر

  موقعیت مکانی این صف در مسجد جامع والفجر محله کاشانک قرار دارد. فعالیت این صف از سال ۱۳۹۸ آغاز شده است . جلسات فعال این صف والفجر ۷، انصار ۲ و ۳، انصار ۴ و انصار ۶ می‌باشد.

 • محله درب دوم | حسنیه فاطمه زهرا (س)

  درب دوم

  محله درب دوم | حسنیه فاطمه زهرا (س)

  موقعیت مکانی این صف در حسینیه فاطمه زهرا (س) محله درب‌دوم قرار دارد. فعالیت این صف از سال ۱۳۹۴ آغاز شده است. جلسات فعال این صف ذوالفقار ۱ و ذوالفقار ۲ می‌باشد.

 • شهر جدید پردیس

  پردیس

  شهر جدید پردیس

  موقعیت مکانی این صف در مسجد امام خمینی شهر جدید پردیس قرار دارد. فعالیت این صف از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است. جلسات فعال این صف شهید ابراهیم هادی ۱,۲,۳ می‌باشد.